Lista publikacji [chronologiczna]


 

2004

1. Przyczynki do genealogii Piastów cieszyńskich w XVI wieku, „Pamiętnik Cieszyński” 19, 2004, s. 25–27. 

2005

2. Krąg rodzinny Marii Lipa (1830–1920). Ze studiów nad genealogią rodzin chłopskich na Śląsku Cieszyńskim, „Pamiętnik Cieszyński” 20, 2005, s. 11–15.

2009

3. Sydonia Katarzyna (1548/1550–1594), księżniczka saska, księżna cieszyńska, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 46, Warszawa – Kraków 2009, s. 183–185.

2010

4. Genealogie sochaře Josefa Prackera (Proczkera), „Těšínsko” 53, 2010, 2, s. 25–26.

5. Opieka zdrowotna w Cieszynie od 1848 do 1918 roku, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów najnowszych, t. 3, red. Idzi Panic, Cieszyn 2010, s. 163–171.

6. Przyczynek do genealogii Franciszka Śniegonia, biskupa-sufragana wrocławskiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 65, 2010, 4, s. 597–604.

7. Sytuacja wyznaniowa w Cieszynie od 1848 do 1918 roku, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów najnowszych, t. 3, red. Idzi Panic, Cieszyn 2010, s. 97–146.

8. Szukając przodków „stela”. Amatorska genealogia na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim. Kulturní dědictví jako klíč k identitě česko-polského pohraničí, red. Halina Rusek, Agnieszka Pieńczak, Jacek Szczyrbowski, Cieszyn – Katowice – Brno 2010, s. 140–148.

9. Śląsk Cieszyński – fałszywe pogranicze? [w:] Pongo, t. 2, red. Łukasz Bukowiecki, Roman Chymkowski, Marta Czemarmazowicz, Małgorzata Mostek, Warszawa 2010, s. 76–81.

10. Uwagi do genealogii Piastów cieszyńskich w XVII wieku, „Studia Historyczne” 53, 2010, 2, s. 221–226.

11. Wojna trzydziestoletnia w pamięci chłopów z Księstwa Cieszyńskiego, [w:] Unia Lubelska i co dalej?, red. Marcin Maciuk, Stanisław Witecki, Kraków 2010, s. 159–164.

12.  Życie kulturalne Cieszyna w latach 1920–1939, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów najnowszych, t. 3 ,red. Idzi Panic, Cieszyn 2010, s. 361–378.

2011

13. Cyganie na Śląsku Cieszyńskim w latach 1851-1918 w świetle „Gwiazdki Cieszyńskiej”, „Studia Romologica” 4, 2011, s. 197–208.

14. Genealogie malíře Petra Brygierského, „Těšínsko” 54, 2011, 1, s. 16–17.

15. Hajduk Feliks Tadeusz, [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. 2, red. Lucjan Fac, Tomasz Pudłocki, Anna Siciak, Przemyśl 2011, s. 25–28.

16. Hoff Bogumił, [w:] Przemyski Słownik Biograficzny,  t. 2, red. Lucjan Fac, Tomasz Pudłocki, Anna Siciak, Przemyśl 2011, s. 28–30.

17. Korzenie kulturowe bohaterów filmu Mała Syrenka, „Ex Nihilo. Periodyk Młodych Religioznawców”, 2011, 1 (5), s. 39–48. 

18. Losy chłopskiej rodziny Lipów ze Śląska Cieszyńskiego do 1918 roku i jej droga do polskiej narodowości, „Świat i Słowo” 2 (17), 2011, s. 117–130. 

19. Pszczółkowie z Krasnej koło Cieszyna od XVII do początku XX wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 138, 2011, s. 97–108.

20. Rodzinne powiązania cieszyńskich elit w okresie międzywojennym na przykładzie rodziny Szczurków, [w:] Rodzina na Śląsku w XIX i na początku XX wieku, red. Adriana Dawid, Antoni Maziarz, Opole 2011, s. 211–224.

21. Samobójstwa na Śląsku Cieszyńskim w drugiej połowie XIX wieku w świetle „Gwiazdki Cieszyńskiej”, [w:] Człowiek wobec śmierci na przestrzeni dziejów, red. Jacek Kordel, Maksymilian Sas, Warszawa 2011, s. 107–114.

22. Szczurek Jerzy (1892–1941), działacz polityczny, publicysta, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 47, Warszawa – Kraków 2011, s. 491–493.

23. Szebesta Andrzej zwany Ondraszkiem (1680–1715), zbójnik ze Śląska Cieszyńskiego, bohater licznych podań, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 47, Warszawa – Kraków 2011, s. 581–583.

24. Tomiczek Stanisław Ludwik, [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. 2, red. Lucjan Fac, Tomasz Pudłocki, Anna Siciak, Przemyśl 2011, s. 166–169.

2012

25. Francusowie w XIX i na początku XX wieku – historia chłopskiej rodziny ze Śląska Cieszyńskiego, „Studia Historyczne” 55, 2012, 1, s. 109–122.

26. Gwiazdka Cieszyńska and the Emigration from Cieszyn Silesia to the United States of America, 1851–1887, „Ad Americam. Journal of American Studies” 13, 2012, s. 39–43.

27. Sznapka Emil (1882–1959), nauczyciel, działacz społeczny, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, Warszawa – Kraków 2012, s. 458–460.

28. Sznurowacki Jan (1883–1941), ksiądz, publicysta, poeta, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 48, Warszawa – Kraków 2012, s. 471–472. 

29. Testament Jana Śliwki z 1873 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 139, 2012, s 169–174.

2013

30. Dwusetna rocznica odsieczy wiedeńskiej na Śląsku Cieszyńskim, [w:] 1683. Na ratunek Europie. Udział Rzeczpospolitej i miejsce Cieszyna oraz Ziemi Cieszyńskiej w kampanii wiedeńskiej, red. Idzi Panic, Dariusz Rolnik, Cieszyn 2013, s. 105–110.

31. Jan Martinek (1862–1920). Polský učitel, společenský a národní aktivista, „Těšínsko” 51, 2013, 4, s. 32–35.

32. Jan Sztwiertnia (1850–1912). Działacz narodowy i społeczny ze Śląska Cieszyńskiego, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 68, 2013, 1, s. 39–51.

33. Karol Morys – nauczyciel, publicysta, działacz społeczny, „Rocznik Wiślański” 5, 2013, s. 37–43.

34. [współautor: Andrea Pokludová] Opieka zdrowotna, [w:] Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918), red. Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Cieszyn 2013, s. 397–415. 

35. Stosunki wyznaniowe, [w:] Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918), red. Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Cieszyn 2013, s. 299–334. 

36. Sztwiertnia Jan (1850–1912), rolnik, działacz na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 49, Warszawa – Kraków 2013, s. 140–141. 

37. Uzupełnienia do biografii Michała Dzierżanowskiego (ok. 1722–1809), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 140, 2013, 4, s. 313–320.

38. Życie kulturalne i naukowe, [w:] Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848–1918), red. Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Cieszyn 2013, s. 373–396.

2014

39. Bogumił Hoff na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Bogumił Hoff (1829–1894) – „odkrywca” Wisły, red. Renata Czyż, Wisła 2014, s. 27–38.

40. Jan Szygut – nauczyciel i działacz polityczny ze Śląska Cieszyńskiego, „Wieki Stare i Nowe” 6 (11), 2014, s. 101–112. 

41. Kłodowie  z  Puńcowa  koło  Cieszyna  od  XVIII  do  początku XX wieku, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 2, 2014, s. 116–157.

42. [współautorzy: Andrzej Leśniak, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot] Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza, Warszawa 2014, ss. 118.

43. Szybiński Władysław (1849–1909), publicysta, agronom, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 49, Warszawa – Kraków 2014, s. 519.

2015

44. Ochrona zdrowia [Okres międzywojenny w Polsce], [w:] Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945, red. Krzysztof Nowak, Cieszyn 2015), s. 275–280.

45. Sport [Okres międzywojenny w Polsce], [w:] Śląsk Cieszyński w latach 1918–1945, red. Krzysztof Nowak, Cieszyn 2015, s. 263–270.

46. Ściskała Dominik Ludwik (1887–1945), ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny, publicysta, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 50, Warszawa – Kraków 2015, s. 480–482. 

47. Śliwka Jan (1823–1874), nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny, autor podręczników, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 50, Warszawa – Kraków 2015, s. 636–639.

48. Śliwka Karol (1894–1943), działacz komunistyczny, poseł do Zgromadzenia Narodowego Czechosłowacji, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 50, Warszawa – Kraków 2015, s. 639–640.

49. (recenzja) Piotr Kropka, Rudzica. Dzieje wioski i parafii od założenia do czasów współczesnych, Towarzystwo Miłośników Rudzicy, Rudzica 2013, ss. 378, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 142, 2015, 3, s. 547–550.

50. (recenzja) Wojciech Kiełkowski, Dzieje Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu (1873–2013), Jastrzębie-Zdrój: Black Unicorn, 2013, ss. 320, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 70, 2015, 3, s. 154–156.

2016

51. Dzieje chłopskiego rodu Zająców z Ogrodzonej koło Cieszyna od XVII do początku XX wieku, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 4, 2016, s. 99–137.

52. Dzieje rodu Morysów ze Śląska Cieszyńskiego od XVIII do początku XX wieku, Chorzów 2016, ss. 176.

53. [współautor: Stanisław Piszczek] Harwot Jerzy (Georg), [w:] Przemyski Słownik Biograficzny, t. 3, red. Ewa Grin­Piszczek, Tomasz Pudłocki, Anna Siciak, Przemyśl 2016, s. 76–80. 

54. Pniokowie z Zamarsk koło Cieszyna w XIX i na początku XX wieku – dzieje chłopskiego rodu ze Śląska Cieszyńskiego, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 13, 2016, s. 77–87. 

55. Polskie imperium, Kraków 2016, ss. 320.

56. Śniegoń Franciszek Leopold (1809–1891), biskup sufragan wrocławski, działacz społeczny, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 51, Warszawa – Kraków 2016, s. 148–150.

57. Śniegoń Jan (1819–1880), nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 51, Warszawa – Kraków 2016, s. 150–152.

58. Z dziejów cieszyńskiego muzealnictwa. Teodor Bulik (1849–1909) – działacz społeczny i  kolekcjoner, „Pamiętnik Cieszyński” 21, 2016, s. 79–85.

59. (recenzja) Janusz Spyra, Biografický slovník rabínů Rakouského Slezska, tłum. Beata Bednářová, Ostrava: Ostravská univerzita 2015, ss. 136, „Pamiętnik Cieszyński” 21, 2016, s. 158–160.

60. (recenzja) Osobliwości Skoczowskie. Skotschauer Denkwürdigkeiten, wydał Idzi Panic, tłumaczenie tekstu źródła Maria Jolanta Panic i Idzi Panic, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie, Cieszyn 2013, ss. 93, „Czasy Nowożytne” 29, 2016, s. 240–241.

2017

61. Branni z Sibicy koło Cieszyna – dzieje chłopskiego rodu od XVIII do początku XX wieku, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 5, 2017, s. 63–87.

62. Genealogia Jastrzembskich (Jastrzębskich), mieszczańskiego rodu z Cieszyna, od końca XVI do początku XX wieku, „Pamiętnik Cieszyński” 22, 2017, s. 143–153.

63. Genealogia rodu Świeżych z Kończyc Wielkich od XVIII do początku XX wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka” 72, 2017, 2, s. 49–66. 

64. Narodziny potęgi. Wszystkie podboje Bolesława Chrobrego, Kraków 2017, ss. 352.

65. O wójtach-młynarzach na Śląsku Cieszyńskim w latach 1864–1918. Przypadek rodu Brachaczków z Kończyc Małych, [w:] Młynarstwo tradycyjne. Dziś, wczoraj, jutro… Problemy zachowania ginącego dziedzictwa, red. Agnieszka Przybyła-Dumin, Barbara Grabny, Paweł Roszak-Kwiatek, Chorzów 2017, s. 59–72.

66. Olszarowie z Sibicy na Śląsku Cieszyńskim od XVII do początku XX wieku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 144, 2017, 1, s. 83–100

67. Świerkiewicz (Świrkiewicz) Edward pseud. i krypt. Świerk, E. Świerk, E. S. (1808–1875), malarz, publicysta, aktor i reżyser teatralny, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 51, Warszawa – Kraków 2017, s. 341–343.

68. Świeży Antoni (1828–1890), działacz społeczny, poseł na Sejm Krajowy w Opawie, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 51, Warszawa – Kraków 2017, s. 402–403.

69. Świeży Ignacy (1839–1902), ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny i narodowy na Śląsku Cieszyńskim, poseł na Sejm Krajowy w Opawie i do Rady Państwa w Wiedniu, pisarz, publicysta, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 51, Warszawa – Kraków 2017, s. 403–407.

70. (recenzja) Język – szkoła – przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego / Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, red. Marzena Bogus, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2012, ss. 276, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” 11, 2017, s. 285–288.

2018

71. Dlaczego również historycy powinni recenzować prace z zakresu antroponomastyki? (Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 448), „Przegląd Historyczny” 109, 2018, 3, s. 489–498.

72. Miencielowie (Mięcielowie) – dzieje chłopskiego rodu z Marklowic koło Cieszyna od XVIII do początku XX wieku, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 6, 2018, s. 53–79.

73. Rodzina Dyboskich na tle elit Śląska Cieszyńskiego, [w:] Roman Dyboski 1883–1945. Władysław Tarnawski 1885–1951, red. Aleksandra Suszyńska, Kraków 2018, s. 15–31. 

74. Skrobanek Jakub, kupec, starosta a čestný občan Těšína, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum, t. 4, red. Lumír Dokoupil, Radoslav Daněk, Aleš Zářický, Ostrava 2018, s. 161–162.

75. The Relationship Between Religion, Language and Nationality on the Example of Village Mayors in Cieszyn Silesia in 1864–1918, „Historie – Otázky – Problémy” 10, 2018, 2, s. 149–161. 

76. Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864–1918. Studium prozopograficzne, t. 1–3, Kraków 2018, ss. 472, 478, 465.

77. Z dziejów kontrreformacji na Śląsku Cieszyńskim albo jak Suchankowie z Brzezówki w XVII i XVIII wieku wiarę zmieniali, „Historica – Revue pro historii a příbuzné vědy” 9, 2018, 1, s. 83–99.

78. (recenzja) Karol F. Sabath. Portret listami pisany, red. Wojciech Grajewski, Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła”, Brenna 2017, ss. 252, „Historia Slavorum Occidentis” 2018, 4 (19), s. 139–141.

79. (recenzja) Marzena Bogus, Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn – Częstochowa 2013, ss. 518, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 145, 2018, 1, s. 205–209.

2019

80. Czakojowie z Kocobędza – zarys dziejów chłopskiego rodu ze Śląska Cieszyńskiego od XVII do początku XX wieku, „Pamiętnik Cieszyński” 23, 2019, s. 91–122.

81. Hesowie (Hessowie) z Bobrku koło Cieszyna w XVII wieku albo czy protestantów notowano w najstarszej cieszyńskiej księdze metrykalnej?, [w:] Silesia – Polonia – Europa. Studia historyczne dedykowane Profesorowi Idziemu Panicowi, red. Jerzy Sperka, Katowice – Bielsko-Biała 2019, s. 427–439.

82. Pastor Andrzej Krzywoń (Andreas Krzywon), Moravian-Silesian Superintendent, and His Attitude towards National Issues, „Historica Olomucensia” 56, 2019, s. 87–107.

83. Przedmurze cywilizacji, Kraków 2019, ss. 448.

84. (recenzja) Agnieszka Teterycz-Puzio, Bolesław II mazowiecki. Na szlakach ku jedności (ok. 1253/58 — 24 IV 1313) [Bolesław II of Masovia. On the way to unification (ca. 1253/58 — 24 IV 1313)], Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2015, „Prague Papers on the History of International Relations” 2019, 1, s. 97–99.

85. (recenzja) Jej ślad w historii – kobiety w województwie śląskim na przestrzeni wieków, red. Agata Muszyńska, Anna Skiendziel, Aleksandra Skrzypietz, t. 1: W cieniu Beskidów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 3246, ss. 216, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 146, 2019, 1, s. 297–301.

2020

86. Droga do deklaracji z października 1918 roku. Środowisko wójtów wsi polskich w 2. połowie XIX i na początku XX wieku, „Cieszyńskie Studia Muzealne / Těšínský muzejní sborník” 7, 2020, s. 133–142.

87. Dzieje rodu Tomanków ze Śląska Cieszyńskiego od XVII do początku XX wieku, Chorzów 2020, ss. 300.

88. Olszar Jan, rolník, pol. společenský a nár. aktivista, [w:] Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum, t. 5, red. Radoslav Daněk, Aleš Zářický, Ostrava 2020, s. 133.

89. The ‘Kindred Circle’ of Village Mayors in the Habsburg Monarchy and the Example of Cieszyn Silesia, 1864–1918, „Acta Poloniae Historica” 121, 2020, s. 27–41.

90. (recenzja) Ann Curthoys, Ann McGrath, How to Write History that People Want to Read, Palgrave Macmillan 2011, ss. 265, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 147, 2020, 1, s. 201–205.

91. (recenzja) O historykach i folklorystach z drugiej strony Olzy [rec. Pół wieku w służbie Polakom nad Olzą, red. Agnieszka Pieńczak, Wojciech Grajewski, Czeski Cieszyn 2017], „Wieki Stare i Nowe” 15 (20), 2020, s. 178–181.

2021

92. Thun-Hohenstein z domu Larisch von Mönnich Gabriela Ludmiła Maria (1872–1957), działaczka społeczna i charytatywna, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 53, Warszawa – Kraków 2021, s. 536–538.

93. Tichy Katarzyna, w zakonie Maria Helena (1822–1896), przełożona generalna Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza na Śląsku, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 53, Warszawa – Kraków 2021, s. 544–545.

2022

94. Dwadzieścia lat później. Datacja „urbarza cieszyńskiego z 1621 r.”, „Studia Źródłoznawcze" 60, 2022, s. 63–74.

95. Paweł Terlica – ostatni morawski pastor w Księstwie Cieszyńskim, [w:] Lekarz i duchowny na prowincji / Lékař a duchovní v provincii, red. Anna Czerniecka-Haberko, Barbara Szargot, Norbert Morawiec, Janusz Spyra, Częstochowa 2022, s. 311–322.

96. Tomanek Rudolf Ignacy (1879–1941), ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny i narodowy, pisarz, liturgista, wydawca, tłumacz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 54, Warszawa – Kraków, 2022, s. 140–142.

97. Tomiczek Franciszek, krypt. F.T., pseud. Iłowniczan (1865–1927), działacz społeczny, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 54, Warszawa – Kraków 2022, s. 348–350.

98. Tomiczek Stanisław Ludwik, pseud. Stanisław (1902–1941), działacz społeczny, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 54, Warszawa – Kraków 2022, s. 350–351.

99. Wacławikowie – ród chłopskich „zapiśnikarzy” ze Śląska, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 10, 2022, s. 9–23.

100. (recenzja) Teresa Rodzińska-Chorąży, Andrzej Tyc, Wacław Gojniczek, Bożena Czwojdrak, Jana Gryc, Zofia Jagosz-Zarzycka, Bogusław Chorąży, Grzegorz Chromik, Łukasz Łukaszewski, Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie. Badania archeologiczno-architektoniczne 1941–2017, Cieszyn – Kraków 2020, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, ss. 399, „Historia Slavorum Occidentis” 2022, 4 (35), s. 262–272.

2023

101. Barbarica. Tysiąc lat zapomnianej historii ziem polskich, Kraków 2023, ss. 320.

102. Dzieje Księstwa Cieszyńskiego, Ustroń 2023, ss. 448.

103. Dzieje rodu Palarczyków z parafii cierlickiej na Śląsku Cieszyńskim od XVIII do początku XX wieku, „Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 11, 2023, s. 133–183.

104. Dzieje Rudnika do 1848 roku, [w:] Rudnik. Dzieje wioski od czasów najdawniejszych do współczesności, red. Wojciech Święs, Rudnik – Hażlach 2023, s. 13–38.

105. [współautor: Maksymilian Stańczak], Zarys dziejów rodu Buzków ze Śląska Cieszyńskiego do połowy XIX wieku, [w:] Dla polskiej i śląskiej ojczyzny. Józef Buzek (1873–1936), red. Renata Czyż, Adrian Korczago, Bielsko-Biała 2023, s. 50–83.

106. Źródła i opracowania do genealogii galicyjskich emigrantów w Księstwie Cieszyńskim, [w:] Galicja. Dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych, red. Przemysław Jędrzejewski, Kraków 2023, s. 223–232.

107. (recenzja) Catalogus Chirurgorum – Die Prüfungsprotokolle der Wundärzte an der Universität Wien 1752–1822, hrsg. Alexander Weber, Wien 2017, „Pamiętnik Cieszyński” 24, 2023, s. 163–165.

Komentarze