Tichy Katarzyna, w zakonie Maria Helena (1822–1896), przełożona generalna Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza na Śląsku

Michael Morys-Twarowski, “Tichy Katarzyna, w zakonie Maria Helena (1822–1896), przełożona generalna Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza na Śląsku,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2021): 53:544–545.

Dostępne / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)

Komentarze