Tomiczek Stanisław Ludwik, pseud. Stanisław (1902–1941), działacz społeczny

Michael Morys-Twarowski, “Tomiczek Stanisław Ludwik, pseud. Stanisław (1902–1941), działacz społeczny,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2022): 54:350–351.

Dostępne / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)


Komentarze