Tomanek Rudolf (1879–1941), ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny i narodowy, pisarz, liturgista, wydawca, tłumacz

Michael Morys-Twarowski, “Tomanek Rudolf Ignacy (1879–1941), ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny i narodowy, pisarz, liturgista, wydawca, tłumacz,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2022): 54:140–142.

Dostępne / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)

 

Komentarze