Projekty grantowe


PROJEKTY GRANTOWE

Tytuł projektu / data realizacji / grantodawca / instytucja / rola w projekcie

Walka, rywalizacja, koegzystencja. Źródła do dziejów wyznaniowych Śląska Cieszyńskiego (od XVI do połowy XIX wieku). Kontynuacja procesu edycji źródeł historycznych w ramach transgranicznej serii wydawniczej »Bibliotheca Tessinensis« / od 2022 / Narodowy Program Rozwoju Humanistyki / Książnica Cieszyńska / wykonawca [edycje wybranych XVIII-wiecznych źródeł]

Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864–1918. Studium prozopograficzne / 2014–2018 / Narodowe Centrum Nauki / Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego / kierownik projektu

Bibliotheca Tessinensis. Kontynuacja procesu wydawania drukiem kluczowych źródeł historycznych odnoszących się do Śląska Cieszyńskiego poprzez publikację 6., 7. i 8. (cz 1.-2.) tomu źródłowej serii wydawniczej Książnicy Cieszyńskiej  / 2013–2014 / Narodowy Program Rozwoju Humanistyki / Książnica Cieszyńska / wykonawca [transkrypcja ok. 1000 stron dziennika Andrzeja Cinciały z lat 1846–1853]

Komentarze