Dlaczego również historycy powinni recenzować prace z zakresu antroponomastyki?

Recenzja / Review

Michael Morys-Twarowski, “Dlaczego również historycy powinni recenzować prace z zakresu antroponomastyki? (Izabela Łuc, Słownik nazwisk mieszkańców południowego Śląska XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 448),” Przegląd Historyczny 109, No. 3 (2018): 489–498.

Dostępne / Available on

Przeglad Historyczny

academia.edu

Komentarze