Szybiński Władysław (1849–1909), publicysta, agronom

Michael Morys-Twarowski, “Szybiński Władysław (1849–1909), publicysta, agronom,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2014): 49:519.

Dostępne / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)

 

Komentarze