Sztwiertnia Jan (1850–1912), rolnik, działacz na Śląsku Cieszyńskim

Michael Morys-Twarowski, “Sztwiertnia Jan (1850–1912), rolnik, działacz na Śląsku Cieszyńskim,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2013): 49:140–141.

Dostępne / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)

Komentarze