Świerkiewicz (Świrkiewicz) Edward pseud. i krypt. Świerk, E. Świerk, E. S. (1808–1875), malarz, publicysta, aktor i reżyser teatralny

Michael Morys-Twarowski, “Świerkiewicz (Świrkiewicz) Edward pseud. i krypt. Świerk, E. Świerk, E. S. (1808–1875), malarz, publicysta, aktor i reżyser teatralny,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2017): 51:341–343.

Dostępny / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)

Komentarze