Śniegoń Jan (1819–1880), nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny

Michael Morys-Twarowski, “Śniegoń Jan (1819–1880), nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2016): 51:150–152.

Dostępne / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)

Komentarze