Śniegoń Franciszek Leopold (1809–1891), biskup sufragan wrocławski, działacz społeczny

Michael Morys-Twarowski, “Śniegoń Franciszek Leopold (1809–1891), biskup sufragan wrocławski, działacz społeczny,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2016): 51:148–150.

Dostępne / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)

Komentarze