Śliwka Karol (1894–1943), działacz komunistyczny, poseł do Zgromadzenia Narodowego Czechosłowacji

Michael Morys-Twarowski, “Śliwka Karol (1894–1943), działacz komunistyczny, poseł do Zgromadzenia Narodowego Czechosłowacji,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2015): 50:639–640.

Dostępne / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)

Komentarze