Śliwka Jan (1823–1874), nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny, autor podręczników

Michael Morys-Twarowski, “Śliwka Jan (1823–1874), nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny, autor podręczników,” in Polski słownik biograficzny (Warszawa – Kraków, 2015): 50:636–639.

Dostępne / Available on

Ze względu na kwestie prawnoautorskie dostępny tylko w bibliotekach. (Nov 2023) / 

Only available in libraries due to copyright issues. (Nov 2023)

Komentarze