Marzena Bogus, Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe

Recenzja / Review

Michael Morys-Twarowski, “Marzena Bogus, Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn – Częstochowa 2013, ss. 518,” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 145, No. 1 (2018): 205–209.

Dostępne / Available on

academia.edu

Komentarze