Posty

Barbarica. Tysiąc lat zapomnianej historii ziem polskich (Znak, 2023)

Dzieje Księstwa Cieszyńskiego (Dobra Prowincja, 2023)

Catalogus Chirurgorum – Die Prüfungsprotokolle der Wundärzte an der Universität Wien 1752–1822

Dzieje Rudnika do 1848 roku

Wacławikowie – ród chłopskich „zapiśnikarzy” ze Śląska

Tomiczek Stanisław Ludwik, pseud. Stanisław (1902–1941), działacz społeczny